Onze missie?

Rust, zelfvertrouwen en hogere cijfers….voor u en uw kinderen.Wat bieden we?
AMAXZ Huiswerk Begeleiding (HWB) begeleidt kinderen die hulp nodig hebben bij het plannen, maken en leren van hun huiswerk. De leerlingen maken onder toezicht hun huiswerk en leren voor toetsen. Indien gewenst kan Amaxz HWB de kinderen extra laten oefenen en overhoren.

Onze aanpak is….
Leren kennen
Leren organiseren
Leren leren

Hoe gaat dat in zijn werk?

Leren kennen

We gaan eerst de leerling, de ouders en de persoonlijke situatie op school verkennen. We wijzen op de verantwoordelijkheid van de leerling zelf. Motivatie en betrokkenheid zijn namelijk erg belangrijk. Leerlingen presteren beter wanneer ze leren volgens hun eigen leerstijl. We zoeken hun persoonlijke voorkeur (doener, denker, beslisser of dromer), hun doelen en hoe wij ze het beste daarmee kunnen helpen. We bepalen de focusvakken en acties. Daarnaast maken we een afsprakenlijst die we ondertekenen zodat iedereen weet wat de regels zijn.

Leren organiseren

We leren de leerling de lesstof voor een komend proefwerk (PW) of schriftelijke overhoring (SO) te overzien en in hanteerbare blokken te verdelen met een laatste blokje 'herhaling'. Nu kunnen we aan de slag gaan met het leren leren.

Leren leren

Hier leren we het kind daadwerkelijk om te gaan met de lesstof. Wat is belangrijk, hoe maak je samenvattingen, waar moeten we op letten, etc? Bijvoorbeeld: lees de stof 1x globaal door, maak dan een samenvatting en oefenopgaven. En herhaal de lesstof op het eind.

Wat zijn uw en onze voordelen?
De Amaxz HWB is op school zelf, Citaverde in Nederweert. De lijnen met de collega docenten en remedial teaching (RT) zijn kort. We volgen de ontwikkelingen van de kinderen op de voet, houden contact met de ouders over de verwachte voortgang en tevredenheid, bewaken het plezier van uw kind en hopen op deze manier uw kind tot een zelfstandig studerend kind te vormen.

Wanneer doen we HWB?
Elke maandag, woensdag en donderdag is er de mogelijkheid voor de leerlingen om deel te nemen aan de huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding vindt in twee blokken plaats in een vast lokaal in de school in Nederweert.
Blok I is van 14.30 tot 16.00 uur en blok II is van 16.00 tot 17.30 uur. Afhankelijk van de lestijden en voorkeur van de leerling, kunnen zij zich inschrijven voor één van deze blokken.

Wilt u meer weten? Dan mag u via het contact- en infoformulier uw vragen aan ons stellen.